среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane plot z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane balustrady z Winylu na plot i furtkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий